Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в община Своге, част от който проект включва изграждането на две подпорни стени на улица „Кирил и Методий“ в с. Церово, община Своге

Информация – изтегли Дата на публикуване: 05.10.2016 11:50:11
Образец – изтегли Дата на публикуване: 21.09.2016 16:11:27
Запитване за оферта – изтегли Дата на публикуване: 21.09.2016 16:11:25

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата