АНКО ЦВЕТАНОВ

/ средата на 19 в.- началото на 20 в./

Роден в Свидня. Той преценил ,че тя е на кръстопът- старият коларски път от Враца пресичал Балкана и се спускал край селото. По Петроханско идвали керванджии и прекупвачи на добитък. Анко издигнал просторен хан ,който бил отворен и през деня и през нощта, в делник и празник. Натрупал богатство, купил земя и гори.

Дал подслон на Ботеви четници в своя хан. По време на Освобождението той и Найден Факира са водачи на руските войски през Балкана за Софийското поле.

Славата му на народен закрилник се носела из цялото дефиле и в София. Избран е за народен представител на Учредителното събрание в Търново на 10.02.1879 година за изработване на първата българска конституция. От 231 депутати, той е бил от 89-тимата, които са избрани пряко от народа.

Умира ,вече прехвърлил 100-те години.

“Светлини под Сталин кон”