ИВАН СТОЯНОВ РУНЧОВ

Избран за делегат и участвал в Учредителното Велико Народно събрание във Велико Търново през 1879 г.