ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ЗОРОВ

Като кмет ръководи завършването на третата сграда на училището, което се премества в нея през 1951 г. По негово време се създава ТКЗС.

“Село.Свидня- минало, етнографски поглед, родословия”