КИРИЛ КРУМОВ ЙОРДАНОВ

/18.0.5.1933-04.05.2013/ /Киро Кмета/

Роден е в с. Церово, общ. Своге. От 1957 до 1959 г. и от 1960 до 1967 г. е кметски пълномощник на село Церово. Времето на неговото кметуване съвпада с периода на строителство с най-голям размах на обществени сгради и съоръжения в селото: строеж на пътя Церово – Зимевица 1956-1958 г., водоснабдяване на кварталите, канализация на селото, водохващане на водата от Водната пещера и изграждане на голям резервоар, допълнителни водоизточници и резарвоари, електрификация на махалите, мост над река Искър, построяване на читалищна сграда 1962 г., ново училище 1964 г., четири трафопоста, асфалтиране на почти всички улици в центъра и новите квартали, множество магазини. Селото е класирано на първо място в съревнованието по благоустрояване, озеленяване и хигиенизиране на селата в Софийски окръг за 1962 г.
Кирил Йорданов успява да обедини и мотивира населението на Церово да участва с доброволен труд в изграждането на обекти от обществено значение. Много от сградите и съоръженията са строени по този начин. Без личните усилия, личния пример, организационния му талант и упоритост, селото не би получило съвременния си облик за толкова кратко време.
Авторитетът му е толкова голям, че до края на живота му церовци с уважение го наричат Киро Кмета.
За активната си дейност като кмет е награждаван многократно с най-високи отличия.
На 26.04.2013 г. с Решение № 114, Протокол № 29, на Общинския съвет Кирил Йорданов е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Своге” за всеотдайната му обществена дейност и заслуги към с. Церово и Община Своге.