ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОШИН

/началото на 20 век/

Кмет на с.Осиково по време на управлението на БЗНС. По негово време се построявапървата училищна сграда в централната махала Гувна и е открита прогимназия през 1921 г.