РАЙКО МАЛИНОВ ПАУНОВ

/ от началото до средата на 20 в./

Той е от махала Падеш на с.Свидня и е кмет на община с.Своге от септември 1918 г. до юли 1919 г.

“Село.Свидня- минало, етнографски поглед, родословия”
Генади Раденков