СТЕФАН ГЪЛЪБОВ ТАКЕВ

/средата на 20 в./

Той е от мах.Стоевци на с.Свидня. Работи като кметски наместник от 1945 до 1950 г. в Свидня. От 1951 г. е председател на селсъвета в с.Своге. След това е секретар на Софийския околийски съвет до 1959 г.

“Село.Свидня- минало, етнографски поглед, родословия”
Генади Раденков