ТАКИ СТОЕВ ГЕЛКОВ

/ края на 19- началото на 20 в./

От махала Стоевци на с.Свидня. Първо е помощник-кмет на община с.Своге, 1895 г./ДВ 148/10.07.1895/ От 1911 г. до 1913 г. Кмет на община с.Своге.

“Село.Свидня- минало, етнографски поглед, родословия”
Генади Раденков