ХРИСТО АНГЕЛОВ КОЛЕВ

/ 05.02.1922 г. – 01.07.2010 г./

Роден в с. Бов. Завършва трети прогимназиален клас в гара Бов с пълно отличие. Нямал възможност да продължи образованието си поради липса на средства и е принуден да започне работа в каменните кариери в гара Бов, впоследствие завършва вечерна гимназия в гр. Своге.

Първата му работа е била като пазач и стрелочник в каменна кариера на 44 км. по БДЖ, където работи докато идва време да отбие военната си служба. Оттам отива на фронта и става участник във Втората световна война – 1945 г. След войната се прибира в Бов и постъпва на работа в новосъздадената кооперация „Скала” като неин председател, откъдето е изтеглен за председател на Районен кооперативен съюз в гр.Своге. От там преминава на работа в „Геоложки проучвания със седалище гара Лакатник. През 1959 г. е избран за кмет на г. Бов. На този пост е до 1963 г. След това става директор на Промкомбината в град Своге.

Градският комитет на БКП го предлага за ръководител на Кариерни материали в района на общината. Впоследствие работи като ръководител на ДАП – Своге, а накрая постъпва на работа в Областен народен съвет в гр. София откъдето се пенсионира.

По време на кметуването си Хр. Ангелов:

u построява се единствения бетонен мост, над р. Искър при Гара Бов, който свърза селището ни с централния път София-Мездра.
u инициира изкопите за водоснабдяване на канали от местността „Манастира” до резервоара с доброволно участие на жителите на кв. Лускач и кв.Търно и каналите за водопроводни тръби и канализация по улиците до домовете на тези квартали. Водоснабдява кв. Точището, Кузлица, Лаго, Кукла и Требеш с вода от Издримец.
u предлага и по негово време се построява двуетажната читалищна сграда в Гара Бов, като за целта лично дарява 300 кв. м. наследствен имот за оформяне на парцела върху който ще се строи читалището в центъра на селището.
u разширява и валира с каменно-трошена настилка пътя за Издримец.
u подкрепя изработването на план за разширение и строителство на днешното основно училище поради това, че през учебната 1960/61 година Министерството на просветата и културата взима решение 8-ми клас да премине към прогимназията. В Бов първи в община Своге откриват 8-ми клас, като в училището идват да учат ученици от с. Заселе, Зимевица, Заноге, Дружево и Еленов дол. Учениците по това време са наброявали над 230, а училището е разполагало само с 4 учебни стаи. През 1975 г. вече е построено новото училище