ЦВЕТКО ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

Като кмет ръководи строителството на водопровода от Петренски дол в с.Миланово, сградата на Целодневната детска градина, паметника на Милан Петров, благоустроен е центъра на селото.

ЦВЕТКО ИЛИЕВ ТОПАЛИЙСКИ началото- средата на 20 век/

Избран в много мандати по различно време за кмет на с.Осиково,кметувал повече от 20 години. Заедно с брат си Григор Илиев Топалйски даряват личен имот за строеж на третата училищна сграда в с.Осиково.По време на Семтемврийскoто въстание също е кмет.Без съпротива отстъпва поста и властта, с цел да се предотвратят кръвопролития. Той е имал далновидността да предвиди развоя на събитията.

ЦЕНКО ГРИГОРОВ ТОПАЛИЙСКИ/неизв./

Като кмет построил сградата на кметството и читалищния салон в центъра на селото през 1935 г., която се използва за същата цел и до днес. Направил първия регулационен план на с.Осиково.