- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на детски градини и училища в Община Своге и ДПЛПР-гара Лакатник за период от една година

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

  • Информация [1]
    Date added: март 12, 2018 12/03/2018 3:24:56 PM File size: 371 KB Downloads: 184
  • Договор [2]
    Date added: февруари 27, 2017 27/02/2017 12:18:33 PM File size: 2 MB Downloads: 340
  • Решение [3]
    Date added: февруари 9, 2017 09/02/2017 5:16:04 PM File size: 482 KB Downloads: 274