- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на общински сгради в община Своге по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договори [1]
  Date added: май 2, 2017 02/05/2017 1:07:10 PM File size: 4 MB Downloads: 518
 • Протокол [2]
  Date added: март 28, 2017 28/03/2017 4:39:31 PM File size: 4 MB Downloads: 398
 • Разяснение [3]
  Date added: март 17, 2017 17/03/2017 11:16:39 AM File size: 245 KB Downloads: 275
 • Разяснение [4]
  Date added: март 15, 2017 15/03/2017 12:59:36 PM File size: 131 KB Downloads: 304
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:17:47 PM File size: 17 KB Downloads: 362
 • Образци [6]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:17:48 PM File size: 127 KB Downloads: 356
 • Указания [7]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:17:47 PM File size: 3 MB Downloads: 439
 • Обява [8]
  Date added: март 2, 2017 02/03/2017 3:19:31 PM File size: 871 KB Downloads: 406