- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи в община Своге Обект: Изграждане на канализация на ул.“Ангел Кънчев“, кв.Дренов, гр.Своге, с дължина 40л.м.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: