Зам. кметове

v1инж. Валентин Михайлов
Роден на 17.09.1960г.
Семеен, с две деца
Образование: Минен инженер по маркшайдерство и геодезия
Допълнителна квалификация: “Финансов мениджмънт” (Митническо обслужване на икономическите агенти)
Професионален опит:
Директор дирекция “АСО” ИА по лекарства – 2012-2014г.;
Директор дирекция “АПДУС” Държавна агенция “Архиви” – 2010-2012г.;
Директор дирекция “АКРРДС” Областна администрация София област – 2006-2007г.;
Заместник кмет Община Своге – 1999г.-2006г.;
Строителен техник СПП Своге 1982-1996г.
За контакти:
Телефон: 0726/ 981-87
Имейл: v.mihaylov@svoge.bg

i.bogdanovИлия Богданов
Роден на 25.09.1958г.
С двама сина
Образование: Магистър „Финанси и кредит“;
Допълнителна специализирана подготовка: Висша школа по мениджмънт, УАСГ – Международни икономически отношения;
Съдебен експерт по финансови, търговски въпроси и др. в системата на съда, прокуратура, следствие;
Професионален опит:
Конструктор, гл. специалист, зам. гл. счетоводител, гл. счетоводител – 1981г.-1992г.;
Управител „Скала“ ЕООД гр.Своге – 1992г.-2000г.;
Управител частно търговско дружество – 2002г.-2006г.;
Заместник кмет Столична община Р-н Нови Искър – 2007г.-2011г.;
Финансов директор частно търговско дружество – 2012г.-2016г.
Н-к отдел, Директор Дирекция Местни данъци и такси Община Своге- 2017г.-м.10.2018г.
Контакти:
Телефон:0876239051
Имейл: i.bogdanov@svoge.bgNinaKoprindjiskaНина Стоянова Копринджийска

Родена на 11.09.1980г.
Семейна, с едно дете.
Образование: Магистър „Финанси“
Професионален опит: 2000г.- 2015г.- частен бизнес;
2015г.- 2016г.- Директор на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Община Своге
За контакти:
Tелeфон: 0887 002 751
e- mail: n.koprindjiyska@svoge.bg