- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: