Съобщение

На 28.12.2012год. в Заседателната зала на Община Своге-първи етаж, ще бъдат отворени ценовите оферти по процедури за възлагане на обществени поръчки, както следва:

От 10:00часа по процедура за: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на   детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж , Ученическо столово хранене на територията на Община Своге,  ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с.Дружево;

От  11:00часа по процедура за: Комплексна доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на   детски градини /ОДЗ и ЦДГ/, Домашен социален патронаж , Ученическо столово хранене на територията на Община Своге,  ДВПР Гара Лакатник, Защитено жилище с.Дружево.