Други

Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (общински съветници и кметове)

№ по ред Трите имена на лицето Заемана длъжност Вид на декларация по чл. 12 от ЗПУКИ
1 Александър Венциславов Манолов Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
2 Александър Добрев  Еленков Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
3 Асен  Христофоров   Симов Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
4 Валери  Иванов  Петров Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
5 Веселин  Запрянов  Николов Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
6 Владислава Владимирова Симеонова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
7 Жоро  Радоев  Цветков Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
8 Здравка  Георгиева  Николова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
9 Ива Стефанова  Митрова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
10 Красимир  Петков  Петков Председател на
Общински
съвет
Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
11 Любен   Руменов   Григоров Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
12 Марио  Михайлов  Иванов Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
13 Мартин  Иванов  Георгиев Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
14 Мая Трайкова Атанасова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
15 Миглена  Благоева  Георгиева Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
16 Милена   Георгиева   Рашкова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
17 Михаела  Христова  Андонова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
18 Росен  Бориславов  Тодоров Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
19 Станислава  Кънчева  Боянова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
20 Соня  Златанова  Маринкова – Йорданова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
21 Цветелина Милчева Славова Общински съветник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
22 Емил Кирилов Иванов Кмет на Община Своге Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
23 Антон Кирилов Цветков Кмет на кметство с. Брезе Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
24 Иван Георгиев Николов Кмет на кметство с. Владо Тричков Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
25 Валентин Георгиев Димитров Кмет на кметство с. Габровница Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
26 Марио Милчев Вутов Кмет на кметство с. Гара Бов Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
27 Иван Михайлов Илиев Кмет на кметство с. Гара Лакатник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
30 Антоанета Ангелова Венчева Кмет на кметство с. Заселе Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
31 Кирил Вишков Лозанов Кмет на кметство с. Зимевица Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
32 Радослав Методиев Янчев Кмет на кметство с. Искрец Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
33 Лорета Любенова Димитрова Кмет на кметство с. Лакатник Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
34 Румен Николов Колев Кмет на кметство с. Луково Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
35 Веселин Николов Петков Кмет на кметство с. Миланово Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
36 Бонка Микова Младенова Кмет на кметство с. Осеновлаг Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
37 Георги Цветанов Петков Кмет на кметство с. Реброво Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
38 Емил Евлогиев Василев Кмет на кметство с. Свидня Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
39 Мирослав Бистрев Александров Кмет на кметство с. Томпсън Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14
40 Петър Рангелов Петков Кмет на кметство с. Церово Д – я по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5
Д – я по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14