Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: октомври 29, 2020 29/10/2020 12:46:04 PM File size: 302 KB Downloads: 256
 • pdf Информация
  Date added: октомври 5, 2020 05/10/2020 3:19:29 PM File size: 544 KB Downloads: 185
 • pdf Договор - част 2
  Date added: декември 15, 2017 15/12/2017 5:48:38 PM File size: 10 MB Downloads: 666
 • pdf Договор - част 1
  Date added: декември 15, 2017 15/12/2017 5:48:37 PM File size: 16 MB Downloads: 419
 • pdf Протоколи / решение
  Date added: октомври 17, 2017 17/10/2017 11:48:36 AM File size: 4 MB Downloads: 547
 • pdf Съобщение
  Date added: октомври 6, 2017 06/10/2017 4:14:35 PM File size: 47 KB Downloads: 395
 • pdf Протокол 1
  Date added: септември 25, 2017 25/09/2017 3:36:54 PM File size: 1 MB Downloads: 571
 • pdf Разяснение
  Date added: август 31, 2017 31/08/2017 8:14:24 AM File size: 265 KB Downloads: 532
 • pdf Разяснение
  Date added: август 29, 2017 29/08/2017 3:17:06 PM File size: 159 KB Downloads: 568
 • doc Образци
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:24:34 PM File size: 113 KB Downloads: 477
 • pdf Проект на договор
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:24:34 PM File size: 2 MB Downloads: 655
 • pdf Документация
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:24:33 PM File size: 9 MB Downloads: 804
 • pdf Обявление
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:24:33 PM File size: 1 MB Downloads: 627
 • pdf Решение
  Date added: август 4, 2017 04/08/2017 1:24:35 PM File size: 587 KB Downloads: 432