Строително монтажни работи на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в община Своге по 3 обособени позиции: ОП1- Направа водопровод от мост над р.Искър до р.Габровнишка, с.Габровница ОП2- Рехабилитация водопровод с. Еленов дол ОП3- Изграждане канализация на ул. Крайбрежна, с.Церово

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Договор3
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:38:51 PM File size: 0 B Downloads: 114
 • pdf Договор2
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:38:34 PM File size: 0 B Downloads: 101
 • pdf Договор1
  Date added: октомври 23, 2017 23/10/2017 6:38:15 PM File size: 0 B Downloads: 119
 • pdf Протокол
  Date added: септември 14, 2017 14/09/2017 5:10:14 PM File size: 0 B Downloads: 116
 • rar Количествено-стойностни сметки
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:09:56 PM File size: 35 KB Downloads: 354
 • rar Образци
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:09:58 PM File size: 129 KB Downloads: 396
 • pdf Документация
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:09:56 PM File size: 3 MB Downloads: 573
 • pdf Обява
  Date added: август 16, 2017 16/08/2017 4:09:57 PM File size: 530 KB Downloads: 440