Специализирана белодробна болница “Цар Фердинанд І” – с.Искрец

sanatoriumБолницата е създадена през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум с указ и дарение от Цар Фердинанд I . Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из България и е извършвала измервания на климатичните параметри.

На 29-ти май 2008 година болницата отпразнува своя 100-годишен юбилей. Почетен гост на събитието беше Н.В. Княгиня Мария-Луиза, която откри паметна плоча с лика на дядо си Цар Фердинанд I .

В землището на манастира “Успение Богородично” край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, отлична екологична обстановка.

В Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд I” се приемат за лечение и рехабилитация следните групи пациенти над 18 години, боледуващи от хронични белодробни заболявания:

1. По договор с РЗОК.

2. По договор с Министерство на здравеопазването

Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по “Пневмология и фтизиатрия”.

1. Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност  –  лекуват се пациенти по клинични пътеки № 96 “Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система” и № 99 “Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност” и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания.

2.Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за долекуване и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза.

Лечението се провежда от четирима лекари със специалност “Пневмология и фтизиатрия” и двама лекари със специалност “Вътрешни болести”.

Контакти: 

Уеб сайт: http://sanatorium-iskrec.com/

с. Искрец обл. Софийска кв. “Санаториума”

тел. централа: 07163 2001 тел.: 07163 2571

моб.: 0884 830 420 моб.: 0889 201 493 моб.: 0889 529 180 моб.: 0884 811 039

факс.: 07163 2572

e-mail: tzarferdinand@abv.bg