Професионална гимназия „Велизар Пеев“

DSC08765Професионална гимназия „Велизар Пеев“ е единственото професионално училище на територията на община Своге и най-голямото в София област, в което се обучават ученици по следните специалности:

 1. След завършен седми клас с интензивно изучаване на английски език:
 • Електрически превозни средства (с придобиване на свидетелство за управление на МПС, категория В) – от септември 2017г.
 • Приложно програмиране – от септември 2017г.
 • Икономика и мениджмънт
 • Системно програмиране
 • Компютърна графика
 • Машини и системи с ЦПУ
 • Кетъринг
 1. След завършен осми клас:
 • Електрически машини и апарати
 • Компютърна техника и технологии
 • Производство на сладкарски изделия
 • Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Информация за материална база, преподавателски колектив, училищен живот, реализирани проекти може да получите на интернет страница: http://www.pg-vpeev.com/

Контакти:

Уеб сайт: http://www.pg-vpeev.com/

Адрес: 2260 гр.Своге, ул. „Отец Паисий“ №4

Тел.: 0726 / 98844
GSM: 0893615109; 0893615108;