СОУ “Иван Вазов” – Своге

126Процесът на обучение включва: общообразователна подготовка съгласно държавните образователни изисквания, интензивна чуждоезикова подготовка – английски и немски език и профилирано обучение по следните учебни дисциплини:
1. Български език и литература
2. История, биология и география
3. Химия, английски и немски език
4. Математика и информатика.

Контакти:

Уеб сайт: http://www.sou-svoge.com/

Адрес: 2260 гр.Своге, ул. „Звънче“ №5

Тел.: 0726 / 2 2165