- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Основен ремонт подлез под ЖП линия гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 31, 2018 31/05/2018 5:10:27 PM File size: 568 KB Downloads: 325
 • Договор [2]
  Date added: декември 21, 2017 21/12/2017 4:36:07 PM File size: 5 MB Downloads: 481
 • Протокол [3]
  Date added: ноември 22, 2017 22/11/2017 6:12:43 PM File size: 505 KB Downloads: 321
 • Информация [4]
  Date added: октомври 13, 2017 13/10/2017 5:34:17 PM File size: 166 KB Downloads: 330
 • Количествено-стойностни сметки [5]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:38:48 PM File size: 15 KB Downloads: 423
 • Образци [6]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:38:49 PM File size: 126 KB Downloads: 290
 • Документация [7]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:38:47 PM File size: 3 MB Downloads: 482
 • Обява [8]
  Date added: септември 26, 2017 26/09/2017 3:38:49 PM File size: 393 KB Downloads: 359