- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: