Бюджет и финанси – архив

Бюджет на Община Своге 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 10.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 09.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 08.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 07.2016г

Одитен доклад на Сметна палата за заверка отчет 2015 г.

Бюджет на Община Своге 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 06.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 05.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 04.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 03.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 02.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 01.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 12.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 11.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 10.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 09.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 08.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 07.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 06.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 05.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 04.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 03.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 02.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 01.2015г.

Бюджет на Община Своге 2015 година

Бюджетен календар за 2015 година

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Своге за месец 2014г.

Информация за изпълнението на бюджета на Община Своге към 30.06.2014 г., приета с Решение № 138, Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.08.2014г. – изтегли

Бюджет 2014

Индивидуален сметкоплан – бюджетно предприятие Община Своге – общинска администрация – гр. Своге

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на годишния финансов отчет за 2012 г. на община Своге

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 г. на община Своге

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Своге за 2013 г. – изтегли

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Своге за 2013 г. – изтегли