- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционен проект за реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на Обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи и упражняване на авторски надзор“

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор 247 [1]
  Date added: юли 2, 2018 02/07/2018 11:20:15 AM File size: 11 MB Downloads: 280
 • Решение [2]
  Date added: юни 4, 2018 04/06/2018 4:01:15 PM File size: 206 KB Downloads: 198
 • Протокол [3]
  Date added: юни 4, 2018 04/06/2018 4:01:14 PM File size: 2 MB Downloads: 204
 • Доклад [4]
  Date added: юни 4, 2018 04/06/2018 4:01:13 PM File size: 750 KB Downloads: 197
 • Съобщение [5]
  Date added: май 29, 2018 29/05/2018 12:26:04 PM File size: 46 KB Downloads: 172
 • Протокол 1 [6]
  Date added: май 11, 2018 11/05/2018 5:11:46 PM File size: 764 KB Downloads: 277
 • Приложение 2 [7]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:42 PM File size: 20 KB Downloads: 215
 • Приложение 1 [8]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:41 PM File size: 98 KB Downloads: 210
 • Образци [9]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:40 PM File size: 108 KB Downloads: 188
 • Документация [10]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:38 PM File size: 6 MB Downloads: 319
 • Обявление [11]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:40 PM File size: 1 MB Downloads: 236
 • Решение [12]
  Date added: март 26, 2018 26/03/2018 6:21:43 PM File size: 718 KB Downloads: 222