- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по шест обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: ноември 13, 2018 13/11/2018 12:34:54 PM File size: 0 B Downloads: 13
 • Информация [2]
  Date added: октомври 16, 2018 16/10/2018 4:42:31 PM File size: 1 MB Downloads: 170
 • Договори [3]
  Date added: август 28, 2018 28/08/2018 2:18:31 PM File size: 14 MB Downloads: 253
 • Договор [4]
  Date added: август 20, 2018 20/08/2018 4:45:49 PM File size: 4 MB Downloads: 240
 • Информация [5]
  Date added: август 9, 2018 09/08/2018 1:58:15 PM File size: 0 B Downloads: 33
 • Решение [6]
  Date added: юли 19, 2018 19/07/2018 6:54:06 PM File size: 973 KB Downloads: 203
 • Доклад [7]
  Date added: юли 19, 2018 19/07/2018 6:54:01 PM File size: 6 MB Downloads: 223
 • Протокол 3 [8]
  Date added: юли 19, 2018 19/07/2018 6:54:05 PM File size: 1 MB Downloads: 218
 • Протокол 2 [9]
  Date added: юли 19, 2018 19/07/2018 6:54:04 PM File size: 4 MB Downloads: 196
 • Съобщение [10]
  Date added: юли 10, 2018 10/07/2018 2:33:49 PM File size: 66 KB Downloads: 188
 • Протокол [11]
  Date added: юни 27, 2018 27/06/2018 4:16:52 PM File size: 0 B Downloads: 64
 • Образци [12]
  Date added: май 10, 2018 10/05/2018 4:40:02 PM File size: 121 KB Downloads: 232
 • Количествено-стойностни сметки [13]
  Date added: май 10, 2018 10/05/2018 4:40:02 PM File size: 55 KB Downloads: 277
 • Документация [14]
  Date added: май 10, 2018 10/05/2018 4:40:04 PM File size: 5 MB Downloads: 347
 • Обявление [15]
  Date added: май 10, 2018 10/05/2018 4:40:04 PM File size: 2 MB Downloads: 476
 • Решение [16]
  Date added: май 10, 2018 10/05/2018 4:40:03 PM File size: 516 KB Downloads: 228