Декларации за имуществени интереси по чл. 35, ал. 1 т. 2 от Закона за Противодействие на Корупцията и за Отнемане на Незаконно Придобитото Имущество

ГОДИНА:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023