- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по три обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: август 31, 2018 31/08/2018 2:36:34 PM File size: 855 KB Downloads: 167
 • Решение [2]
  Date added: август 15, 2018 15/08/2018 4:43:51 PM File size: 156 KB Downloads: 160
 • Доклад [3]
  Date added: август 15, 2018 15/08/2018 4:42:42 PM File size: 2 MB Downloads: 143
 • Протокол 2 [4]
  Date added: август 15, 2018 15/08/2018 4:42:42 PM File size: 1 MB Downloads: 157
 • Протокол [5]
  Date added: юли 31, 2018 31/07/2018 3:24:05 PM File size: 215 KB Downloads: 146
 • Приложение 2 [6]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:17 PM File size: 20 KB Downloads: 182
 • Приложение 1 [7]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:15 PM File size: 89 KB Downloads: 154
 • Количествено-стойностни сметки [8]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:15 PM File size: 30 KB Downloads: 195
 • Образци [9]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:17 PM File size: 77 KB Downloads: 176
 • Документация [10]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:14 PM File size: 5 MB Downloads: 226
 • Обявление [11]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:16 PM File size: 1 MB Downloads: 178
 • Решение [12]
  Date added: юни 18, 2018 18/06/2018 4:37:18 PM File size: 500 KB Downloads: 193