- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Своге и улична мрежа на град Своге през зимни оперативни сезони 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021г. по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 21, 2021 21/05/2021 5:11:40 PM File size: 2 MB Downloads: 106
 • Договор ОП4 [2]
  Date added: декември 4, 2018 04/12/2018 2:49:03 PM File size: 5 MB Downloads: 315
 • Договор ОП3 [3]
  Date added: декември 4, 2018 04/12/2018 2:49:02 PM File size: 5 MB Downloads: 282
 • Договор ОП2 [4]
  Date added: декември 4, 2018 04/12/2018 2:42:05 PM File size: 5 MB Downloads: 309
 • Договор ОП1 [5]
  Date added: декември 4, 2018 04/12/2018 2:42:04 PM File size: 6 MB Downloads: 344
 • Решение [6]
  Date added: ноември 5, 2018 05/11/2018 3:18:56 PM File size: 570 KB Downloads: 220
 • Доклад [7]
  Date added: ноември 5, 2018 05/11/2018 3:18:55 PM File size: 4 MB Downloads: 224
 • Протокол [8]
  Date added: ноември 5, 2018 05/11/2018 3:18:55 PM File size: 3 MB Downloads: 236
 • Съобщение [9]
  Date added: октомври 26, 2018 26/10/2018 4:13:33 PM File size: 70 KB Downloads: 232
 • Протокол [10]
  Date added: октомври 17, 2018 17/10/2018 7:37:46 PM File size: 640 KB Downloads: 222
 • Разяснение [11]
  Date added: септември 20, 2018 20/09/2018 8:21:10 PM File size: 78 KB Downloads: 225
 • Декларация - приложение [12]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:51 PM File size: 20 KB Downloads: 237
 • ЕЕДОП - приложение [13]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:49 PM File size: 92 KB Downloads: 205
 • Образци [14]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:50 PM File size: 618 KB Downloads: 245
 • Документация [15]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:48 PM File size: 6 MB Downloads: 330
 • Обявление [16]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:50 PM File size: 1 MB Downloads: 292
 • Решение [17]
  Date added: август 27, 2018 27/08/2018 3:47:52 PM File size: 490 KB Downloads: 259