Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге до регионално депо Костинброд

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Образци – 03.12.2018г. – изтегли

ЕЕДОП – 03.12.2018г. – изтегли

Свали прикачените файлове: