- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: юни 17, 2021 17/06/2021 3:09:31 PM File size: 1 MB Downloads: 20
 • Договор ОП2 [2]
  Date added: април 10, 2019 10/04/2019 4:08:32 PM File size: 4 MB Downloads: 192
 • Договор ОП1 [3]
  Date added: април 10, 2019 10/04/2019 4:08:30 PM File size: 6 MB Downloads: 164
 • Решение, доклад, протоколи [4]
  Date added: февруари 15, 2019 15/02/2019 4:06:40 AM File size: 4 MB Downloads: 217
 • Съобщение [5]
  Date added: февруари 6, 2019 06/02/2019 3:07:16 PM File size: 245 KB Downloads: 189
 • ЕЕДОП [6]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:36 PM File size: 92 KB Downloads: 158
 • Образци [7]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:38 PM File size: 110 KB Downloads: 137
 • Маршрутни разписания [8]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:39 PM File size: 4 MB Downloads: 178
 • Документация [9]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:35 PM File size: 6 MB Downloads: 185
 • Обявление [10]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:37 PM File size: 1 MB Downloads: 159
 • Решение [11]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:40 PM File size: 558 KB Downloads: 172