- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Договор ОП2 [1]
  Date added: април 10, 2019 10/04/2019 4:08:32 PM File size: 4 MB Downloads: 156
 • Договор ОП1 [2]
  Date added: април 10, 2019 10/04/2019 4:08:30 PM File size: 6 MB Downloads: 143
 • Решение, доклад, протоколи [3]
  Date added: февруари 15, 2019 15/02/2019 4:06:40 AM File size: 4 MB Downloads: 161
 • Съобщение [4]
  Date added: февруари 6, 2019 06/02/2019 3:07:16 PM File size: 245 KB Downloads: 142
 • ЕЕДОП [5]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:36 PM File size: 92 KB Downloads: 135
 • Образци [6]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:38 PM File size: 110 KB Downloads: 119
 • Маршрутни разписания [7]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:39 PM File size: 4 MB Downloads: 161
 • Документация [8]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:35 PM File size: 6 MB Downloads: 165
 • Обявление [9]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:37 PM File size: 1 MB Downloads: 146
 • Решение [10]
  Date added: декември 27, 2018 27/12/2018 4:47:40 PM File size: 558 KB Downloads: 152