- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: май 23, 2022 23/05/2022 8:00:50 PM File size: 92 KB Downloads: 13
 • Приложение [2]
  Date added: май 20, 2019 20/05/2019 5:13:09 PM File size: 6 MB Downloads: 365
 • Договор [3]
  Date added: май 20, 2019 20/05/2019 5:13:05 PM File size: 6 MB Downloads: 296
 • Решение, доклад, протоколи [4]
  Date added: април 19, 2019 19/04/2019 4:42:45 PM File size: 9 MB Downloads: 251
 • Съобщение [5]
  Date added: април 11, 2019 11/04/2019 4:44:30 PM File size: 139 KB Downloads: 222
 • Образци [6]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:21 PM File size: 82 KB Downloads: 193
 • ЕЕДОП [7]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:20 PM File size: 87 KB Downloads: 197
 • Приложение [8]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:23 PM File size: 6 MB Downloads: 308
 • Документация [9]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:19 PM File size: 4 MB Downloads: 201
 • Обявление [10]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:21 PM File size: 1 MB Downloads: 216
 • Решение [11]
  Date added: февруари 28, 2019 28/02/2019 3:56:24 PM File size: 592 KB Downloads: 237