- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

Свали прикачените файлове:

 • Договор [1]
  Date added: юли 29, 2019 29/07/2019 4:20:43 PM File size: 2 MB Downloads: 225
 • Протокол [2]
  Date added: май 30, 2019 30/05/2019 4:40:07 PM File size: 1 MB Downloads: 193
 • Информация [3]
  Date added: май 7, 2019 07/05/2019 5:50:59 PM File size: 147 KB Downloads: 164
 • Скица [4]
  Date added: април 22, 2019 22/04/2019 6:00:24 PM File size: 1 MB Downloads: 170
 • Образци [5]
  Date added: април 22, 2019 22/04/2019 6:00:22 PM File size: 83 KB Downloads: 194
 • Документация [6]
  Date added: април 22, 2019 22/04/2019 6:00:18 PM File size: 5 MB Downloads: 220
 • Обява [7]
  Date added: април 22, 2019 22/04/2019 6:00:20 PM File size: 875 KB Downloads: 207