Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Дейности, финансирани с европейски средства и Ученическо столово хранене по обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

 • pdf Обявление
  Date added: юни 10, 2019 10/06/2019 2:21:05 PM File size: 1 MB Downloads: 239
 • pdf Решение
  Date added: май 23, 2019 23/05/2019 3:02:06 PM File size: 81 KB Downloads: 295
 • zip ЕЕДОП
  Date added: май 13, 2019 13/05/2019 5:37:12 PM File size: 90 KB Downloads: 263
 • pdf Решение
  Date added: май 13, 2019 13/05/2019 5:37:15 PM File size: 327 KB Downloads: 227
 • pdf Покана
  Date added: май 13, 2019 13/05/2019 5:37:14 PM File size: 4 MB Downloads: 317