Дневен ред

Дневен ред на извънредно заседание на общински съвет 26.04.2012 – изтегли

Дневен ред на заседание на общински съвет 23.03.2012 – изтегли

Дневен ред на извънредно заседание на общински съвет 05.03.2012 – изтегли

Дневен ред на заседание на общински съвет 22.02.2012 – изтегли

Дневен ред на заседание на общински съвет 17.02.2012 – изтегли