- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

За най-добра съвместимост използвайте Internet Explorer 11 или последните версии на Chrome, Firefox, Edge или Opera. За отваряне на архивните файлове, използвайте WinRar. За отваряне на документите, използвайте Microsoft Office 2007 и последващите по-високи версии. За отваряне на PDF файловете, използвайте Acrobat Reader от 9-та версия нагоре.

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Свали прикачените файлове:

 • Приложение [1]
  Date added: февруари 18, 2020 18/02/2020 11:54:22 AM File size: 16 MB Downloads: 155
 • Договор [2]
  Date added: февруари 18, 2020 18/02/2020 11:54:15 AM File size: 8 MB Downloads: 115
 • Информация [3]
  Date added: февруари 18, 2020 18/02/2020 11:54:17 AM File size: 1 MB Downloads: 108
 • Решение [4]
  Date added: декември 10, 2019 10/12/2019 4:47:42 PM File size: 975 KB Downloads: 151
 • Доклад [5]
  Date added: декември 10, 2019 10/12/2019 4:47:47 PM File size: 7 MB Downloads: 147
 • Протоколи [6]
  Date added: декември 10, 2019 10/12/2019 4:47:41 PM File size: 5 MB Downloads: 156
 • Съобщение [7]
  Date added: ноември 14, 2019 14/11/2019 2:29:20 PM File size: 98 KB Downloads: 123
 • Протокол [8]
  Date added: август 28, 2019 28/08/2019 4:34:28 PM File size: 1 MB Downloads: 154
 • ЕЕДОП [9]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:12 PM File size: 96 KB Downloads: 142
 • Образци [10]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:14 PM File size: 373 KB Downloads: 158
 • Техническа спецификация [11]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:17 PM File size: 2 MB Downloads: 165
 • Проект на договор [12]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:08 PM File size: 2 MB Downloads: 158
 • Документация [13]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:12 PM File size: 5 MB Downloads: 205
 • Обявление [14]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:14 PM File size: 1 MB Downloads: 161
 • Решение [15]
  Date added: юни 24, 2019 24/06/2019 5:56:15 PM File size: 571 KB Downloads: 139