Доставка на водопроводни тръби за нуждите на Община Своге

Избраният изпълнител  е фирма “ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3″ЕООД – гр.София.

10.04.2013г.

В портала на АОП е публикувана публична покана с ID№9014209/10.04.2013г

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли