ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТ „ ЕВРОПА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“ ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

EU-Citizens

ПРОГРАМА

ПО ПРОЕКТ „ ЕВРОПА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“

 

05.08.2019г./ понеделник /- Конферентна зала на НЧ “Градище 1907“- гр. Своге

    09:30ч.- 10:00ч.- Регистрация на участниците

     10:00ч.- 11:00ч.- Конференция- 1-ва сесия- Въвеждащо представяне – приветствие на                                                 участниците и откриване на събитието. Кратка информация за Община Своге и нейните приоритети, планове и проекти.

     11:00ч.- 11:15ч.- Кафе пауза

     11:15ч.- 12:30ч.- Конференция 2-ра сесия-  Кратко представяне на Община Нови Град, цели, приоритети, планове и бъдещи проекти.

     12:30ч.- 13:30ч.- Кафе пауза, кетъринг

     13:30ч.- 14:00ч.- Информация за проекта и неговите цели

     14:00ч.- 14:15ч.- Кафе пауза

     14:15ч.- 15:00ч.- Дискусионна част

 

06.08.2019г. / вториник / – Конферентна зала на Общински съвет- Своге- ПГ „Велизар Пеев“- гр. Своге

    09:30ч.- 10:00ч.- Регистрация на участниците

    10:00ч.- 11:00ч.- Кръгла маса- Обсъждане на теми и възможности за бъдещи проекти между Община Своге и Община Нови Град:

Подписване на споразумение за побратимяване

    11:00ч.- 11:15ч.- Кафе пауза

    11:15ч. –12:30ч. – Възможности за развитие на спорта в двете общини- спортни клубове, състезания, добри практики

12:30ч.- 13:30ч.- Кафе пауза, кетъринг

13:30ч.- 14:30ч.- Културни инициативи, институции, фестивали в Община Своге и Община Нови град, възможности за работа в проекти в сферата на туризма

14:30ч.- 15:00ч.- Подписване на споразумение за побратимяване между Община Своге и Община Нови Град

 

07.08.2019г./ сряда /- Конферентна зала на Община Своге

09:00ч.- 09:30ч.- Регистрация на участниците

09:30ч.- 10:30ч.- Обобщаваща /заключителна/ конференция от проведените събития, плануване на последващи дейности и мероприятия.