Компетентна и ефективна общинска администрация – община Своге

Избраният изпълнител е фирма “КА ЕЛ ОФИС” ООД – гр.София

В портала на АОП е публикувана публична покана с ID № 9015001/29.04.2013г.

Публична покана – изтегли

Техническа спецификация – изтегли

Приложение 1 – изтегли

Приложение 2 – изтегли

Приложение 3 – изтегли

Приложение 4 – изтегли

Приложение 5 – изтегли

Приложение 6 – изтегли

Приложение 7 – изтегли

Приложение 8 – изтегли

Приложение 9 – изтегли