Регламент – Детски фестивал “Хей, пътечко моя!”

С Т А Т У Т      И     Р Е Г Л А М Е Н Т

НА ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ХЕЙ, ПЪТЕЧКО МОЯ!”,

ПОСВЕТЕН НА 115- ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАЛИНА МАЛИНА,

КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ЮНИ 2013 ГОДИНА ПОД ЕГИДАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

С Т А Т У Т

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 • Фестивал „Хей, пътечко моя!” се организира от Народно читалище „Градище 1907” – град Своге в партньорство с Община Своге.
 • Провежда се всяка година в  1 юни, на сцената на  Народно читалище „Градище 1907” – град Своге.
 • Продължителността на всяко издание на фестивала е един ден.
 • Фестивалът има конкурсен характер.
 • Всички фестивални прояви са със свободен достъп за публиката.

 ІІ.ЦЕЛИ:         

 

 • Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи от общината, страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на вокалното изкуство и литературното творчество;
 • Издирване и популяризиране на млади таланти и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между различни състави, клубове и школи от страната и чужбина;
 • Запознаване с новите тенденции в областта на изкуствата.
 • Обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите, разширяване на участията им.

 ІІІ. РЕГЛАМЕНТ:

Детският  фестивал „Хей, пътечко моя!” ще се провежда всяка година. Участниците са от всички възрасти, разделени във възрастови групи от всички видове училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения и други.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 • І възрастова група       – от  5  до 10 години;
 • ІІ възрастова група      –  от 11 до 14 години;
 • ІІІ възрастова група     – от 15 до 18 години;

Фестивалът е с конкурсен характер.

ІV. РАЗДЕЛИ:

 А.   РАЗДЕЛ – ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС / отчитане на резултати/:

Надслов: „Хей, пътечко моя!” ;

Изисквания: Участниците трябва да представят до три текста в по два екземпляра в жанра есе, разказ , стихотворение или приказка, посветени на детството, мечтите за бъдещето и пр.,отговарящи на надслова. Всяка  отделна  творба се придружава с данни: трите имена, адрес, телефон за връзка и e-mail, възраст, клас, училище.

Срокове: Материалите се изпращат в  НЧ ”Градище 1907” до 23 май 2013 година.

Награди: Предметни награди, включване творбите на победителите в алманах на Художествено творчески клуб ”Полет”.

Награждаването на класираните участници ще се проведе на 1 юни 2013 година в НЧ”Градище 1907”.

Всички творби остават във фонда на фестивал “Хей, пътечко моя!”.

Б. РАЗДЕЛ: КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО:

 

Условия за участие:

 • През 2013 година конкурсът е посветен на Калина Малина и всички участници трябва да се подготвят върху нейното творчество.
 •  Участието може да бъде колективно и индивидуално.
 • Участниците могат да представят стихове от Калина  Малина или кратък прозаичен откъс.
 • Времетраене на участието- до 5 мин.

                 В.РАЗДЕЛ: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕСНИ,  КОМПОЗИРАНИ ЗА И ОТ ДЕЦА:

 

Участниците изпълняват 2 песни с общо времетраене до 10 минути.

В програмата се допускат индивидуални  изпълнители или колектив от  възрастова група.

Вокалните изпълнения са на живо, като акапелно изпълнение или  с музикален съпровод /китара, пиано/ или синбек. Едното изпълнение е задължително от български автор.

Плейбек и дублиране на солиста не се допуска.

 V. НАГРАДИ:

 • На отличените  във всеки раздел ще бъдат връчени предметни награди.
 • Всички формации и индивидуални участници ще получат диплом за участие.
 • Ще бъдат връчени специални награди:

на номинирани колективи и индивидуални изпълнители за  любимец на публиката;

 за най-добро изпълнение и артистичност, техничност, прецизност;

 за най-малък участник.          

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО:

 1. Ръководството за провеждането на детския фестивал „ХЕЙ, ПЪТЕЧКО МОЯ!”,  се осъществява от НЧ „Градище 1907” – град Своге.
 2. Организацията и провеждането на Фестивала се осъществява от НЧ „Градище 1907” – град Своге.
 3. НЧ „Градище 1907” – град Своге създава условия за сигурността и безопасността на участниците във Фестивала.
 4. НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява озвучаването и обслужването на сценичните изяви. Изпълненията на участниците не трябва да надвишават обявеното в статута времетраене.
 5. НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява медицинско обезпечаване за деня на провеждането на Фестивала.
 6. НЧ „Градище 1907” – град Своге осигурява медийно отразяване на събитието.
 7. НЧ „Градище 1907” – град Своге  обобщава писмените заявки.
 8. НЧ „Градище 1907” – град Своге  изпраща предварителна програма на всички, изпратили заявки в посочения срок.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ:

 1. Разходите за журиране, материално-техническо, сценично и медицинско обезпечаване се поемат от организаторите.
 2. Наградният фонд се осигурява от организаторите и спонсори.
 3. Командировъчните разходи (транспорт, храна и нощувка) са за сметка на участниците.
 4. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите колективи.
 5. Участниците отговарят за своите костюми и реквизит.
 6. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и правото на промени в статута.
 7. 7.      Всички записи да бъдат на музикални носители (CD) с добро техническо качество.

 ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ се изпращат в срок до 20.03.2013 г.,  на адрес:

22 60 град Своге ул. „Цар Симеон” НЧ „Градище 1907” за детския фестивал

За справки и допълнителна информация:

тел.: 0726/  230 66; 0899 189 786; о879 оо3 074

e-mail:  liudmila.petrova@abv.bg

adelina _bojilova@abv.bg