- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге

За най-добра съвместимост използвайте Internet Explorer 11 или последните версии на Chrome, Firefox, Edge или Opera. За отваряне на архивните файлове, използвайте WinRar. За отваряне на документите, използвайте Microsoft Office 2007 и последващите по-високи версии. За отваряне на PDF файловете, използвайте Acrobat Reader от 9-та версия нагоре.

Заличената информация е на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Поради надвишаване на максимално допустимия размер, определен от хостинг компанията, някой файлове са качени чрез FTP в ZIP формат:

Техническа документация – изтегли [1]

Свали прикачените файлове:

 • Информация [2]
  Date added: юни 3, 2021 03/06/2021 4:39:19 PM File size: 204 KB Downloads: 34
 • Информация [3]
  Date added: май 13, 2021 13/05/2021 4:47:13 PM File size: 752 KB Downloads: 42
 • ЕЕДОП [4]
  Date added: юни 17, 2020 17/06/2020 4:47:19 PM File size: 97 KB Downloads: 173
 • Проект на договор [5]
  Date added: юни 17, 2020 17/06/2020 4:11:17 PM File size: 386 KB Downloads: 176
 • Образци [6]
  Date added: юни 17, 2020 17/06/2020 4:11:17 PM File size: 202 KB Downloads: 174
 • Техническа спецификация [7]
  Date added: юни 17, 2020 17/06/2020 4:11:18 PM File size: 475 KB Downloads: 175
 • Документация [8]
  Date added: юни 17, 2020 17/06/2020 4:11:14 PM File size: 810 KB Downloads: 171
 • Обявление [9]
  Date added: юни 15, 2020 15/06/2020 4:51:16 PM File size: 342 KB Downloads: 182
 • Решение [10]
  Date added: юни 15, 2020 15/06/2020 4:51:17 PM File size: 253 KB Downloads: 203