Доставка на водопроводни тръби за нуждите на Община Своге

15.05.2013г.

Избраният изпълнител е фирма “Васил Василев КВС-3” ЕООД – гр.София

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9015479/15.05.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли