Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Своге

Дата: 20.05.2013

Договорът ще бъде сключен с Кооперация “ПАНДА” – гр.София.

В Портала на АОП е публикувана публична покана с ID №9015695/20.05.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли