Бланки и документи

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване – изтегли

Молба за удостоверение – изтегли

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние, съставен в чужбина – изтегли

Адресна карта за настоящ адрес – изтегли

Заявление за постоянен адрес – изтегли

Искане за издаване на документ от акт за гражданско състояние – изтегли

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението- изтегли

Искане за издаване на удостоверение за наследници – изтегли

Декларация за регистрация на домашни любимци – изтегли