Реконструкция/изграждане на канализация на улици в Община Своге по обособени позиции

27.05.2013г.

Договорът за Реконструкция/изграждане на канализация на улици в Община Своге по обособени позиции, както следва:

Първа обособена позиция: Изграждане на канализация ул. „Юрий Гагарин”, гр.Своге, Изграждане канализация кв.”Алилица”, гр.Своге, Канализация ул. „Опълченска” гр.Своге,

Втора обособена позиция: Реконструкция канализация център с.Гара Лакатник, Реконструкция канализация ул.”Днепър”, ул. „Цар Иван Асен II” и ул. „Вапцаров”, с.Церово,

ще бъде сключен с ЕТ “РУМЕН БОЖИЛОВ” – гр.Своге  и за двете обособени позиции.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID № 9015894/27.05.2013г.

Публична покана – изтегли

Указания – изтегли

Количествена сметка – изтегли