Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана на сгради и имущество в тях, собственост на Община Своге

06.06.2013г.

Договорът ще бъде сключен с фирма “ТРЕЗОР-3М” ООД – гр.София.

В Портала на АОП е публикувана публична покана с ID №9016282/06.06.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли

Образци – изтегли