Декларации за 2020-та година

Аделина Красимирова
Амалия Ангелова
Ангел В. Ангелов
Ангел Д. Ангелов
Анелия Величкова
Анита Асенова
Анна Първанова
Антоанета Михайлова
Антоанета Рашкова
Антон Колдов
Ася Младенова
Атанаска Маринкова
Бетина Георгиева
Бисера Димитрова
Бистра Данова
Бойка Генадиева
Бойка Симова
Бойка Спасова
Бойко Панчев
Бонка Младенова
Борислава Исаева
Валентин Ангелов
Валентин Петков Борисов
Валя Алексиева
Ваня Георгиева
Ваня Иванова
Велина Спасова
Величка Георгиева
Венцислав Атанасов
Вергиния Георгиева
Виолета Аначкова
Владислава Илиева
Галина Тодорова
Галина Христова Ганчева
Галя Славчева Илиева
Георги Адамов Георгиев
Георги Иванов
Даниела Д. Иванова
Даниела Раденкова
Десислава Вутова
Десислава Николова
Димитър Диков
Димитър Петков
Елена Митрова
Елеонора Митрова
Елвира Динчева

Елза Георгиева
Ели Спасова Колева
Елина Такева
Елица Петрова
Емил Кацаров
Златка Величкова
Иванка Гъргова
Ивелина Маринкова
Ивет Гелева
Йорданка Петрова
Калинка Ангелова
Камелия Маркова

Кирил Лозанов
Красимира Ангелова
Лена Илиева
Лидия Цанкова
Лилия Петрова
Людмила Димитрова
Мадлена Цветкова
Малина Божилова
Мануела Димитрова
Мария Владимирова
Мария Стойчева
Марияна Алексова
Маруся Цветкова
Миладин Савов
Мирослав Иванов
Мирослав Цветков
Михаела Михайлова

Михаела Райкова
Михайл Илиев
Младен Митров
Надка Антова
Надя Величкова
Надя Тотева
Николай Георгиев

Николай Иванов
Николай Недялков
Николина Иванова
Нина Венкова
Нина Петрова
Павлина П. Ангелова
Паулина Георгиева
Петкана Павлова
Петър Борисов

Пламен Григоров
Полина А. Георгиева
Радослава Петкова
Радостина Ангелова
Ралица Кръстанова
Ренета Пенева
Ренета Заркова
Росен Салтиров
Росица Атанасова
Румен Малинов
Румен Колев
Румяна Тодорова
Сабрина Цекова
Сара Андреева

Светла Корназова
Симона Василева
Снежана Траянова
Спас Николов
Стоян Стоянов
Стоян Янчев

Таня Димитрова
Таня Пенчева
Татяна Божкова
Татяна Иванова
Тодор П. Манолов
Трендафилка Боянова
Христина Първановска
Цветан Ангелов
Цветелина Градева
Цветка Панайотова
Цветослава Петкова
Цецка Терзийска
Юлия Ганчева
Юлияна Христова