Декларации за 2021-ва година

Ангел В. Ангелов
Ангел Д. Ангелов
Анелия Величкова
Анита Асенова
Анна Първанова
Антоанета Антова

Антоанета Михайлова
Антоанета Рашкова
Антон Колдов
Антон Цветков
Ася Младенова
Бетина Георгиева
Бисера Димитрова
Бистра Данова
Бойка Генадиева
Бойка Симова
Бойка Спасова
Бойко Панчев
Божидарка Петкова

Бонка Кръстанова
Борислава Исаева
Валентин Петков Борисов
Валентин Ангелов
Ваня Алексиева
Ваня Михайлова
Ваня Цветкова
Велина Пешева
Величка Георгиева
Венцислав Атанасов
Вергиния Гергова
Виолета Аначкова
Виргиния Цветанова
Владислава Илиева
Галина Тодорова
Галя Славчева Илиева
Георги Адамов Георгиев
Георги Петков
Даниела Иванова Дакова
Даниела Д. Иванова
Даниела С. Иванова
Десислава Димитрова
Десислава Вутова
Десислава Николова
Димитър Диков
Димитър Петков
Елена Митрова
Елена Райнова
Елеонора Митрова
Елвира Динчева
Елза Георгиева
Ели Спасова Колева
Елица Петрова
Емил Кацаров
Златка Величкова
Зорница николова
Ивелина Маринкова
Ивет Гелева
Йоана Спасова
Йорданка Петрова
Катя Мазнева
Кирил Лозанов
Красимира Ангелова
Кристина Партова
Лена Илиева
Лидия Цанкова
Лидия Петрова
Людмила Димитрова
Лорета Димитрова
Малина Божилова
Мануела Димитрова
Мария Владимирова
Мария Стойчева
Марияна Алексова
Мартина Пашева
Маруся Цветкова
Миладин Савов
Мирослав Иванов
Мирослав Цветков
Михаела Михайлова
Михаела Райкова
Михайл Илиев
Младен Митров
Надя Величкова
Николай Иванов
Нанси Тодорова
Николай Недялков
Николина Иванова
Нина Венкова
Павлина П. Ангелова
Петър Борисов
Пламен Григоров
Ралица Кръстанова
Ренета Пенева
Ренета Заркова
Росен Салтиров
Румен Колев
Румен Малинов
Румяна Тодорова
Сабрина Цекова
Сара Андреева
Светлана Корназова
Симона Василева
Симеон Янакиев
Снежана Траянова
Спас Николов
Стоян Стоянов
Стоян Янчев
Светлана Мицова
Таня Димитрова
Таня Пенчева
Татяна Божкова
Татяна Иванова
Тодор П. Манолов
Томислав Русинов
Тони Петков
Трендафилка Боянова
Тянка Александрова
Христина Първановска
Цветан Ангелов
Цветелина Градева
Цветелина Топчийска
Цветка Панайотова
Цветослава Петкова
Цецка Терзийска
Юлия Ганчева
Юлияна Христова
Яница Тодоринова